//
archives

Archive for

Mida Eestist eksportida?

Palju on räägitud Eesti kui väikse ning avatud majandusega riigi ekspordi tähtsusest rikkuse kogumisel. Teatavasti loovad rikkuse just väliskaubandusbilanss, investeeringud, sisetarbimine ja valitsussektori kulutused. Sellest tulenevalt tekkis mul aga küsimus, kui valitsussektori kulutused peavad olema kooskõlas sissetulekutega;  sisetarbimine ei saa tõusta kõrge töötuse tingimustes; välisinvesteeringute sissekantimine on suhteliselt keeruline, kuna kõik riigid võistlevad nende pärast; siis … Jätka lugemist

Veebisaidi planeerimisest

Internet on loonud rahvusvahelise äri arendamiseks väga soodsa keskkonna, kus puuduvad paljud tavaelus esinevad barjäärid. Seda on nimetatud üheks efektiivseimalt töötavaks turuks, mis inimkonna ajaloos kunagi loodud on. Kuidas aga internet enda kasuks tööle panna, nii et kulud jääksid limiitidesse ja tulud ületaksid kulud? Käesolevas artiklis keskendun just ettevõtte kodulehega seonduvate küsimustele, kuna teema on … Jätka lugemist

Tööstusriikide arengu missioon

(The Economist 9. Okt. 2010) The Economist kirjutab uusimas numbris, mida nemad arvavad, et Euroopa Liit peaks tegema, et väljuda majanduskriisist. Alustuseks toovad nad välja, et praeguses majandusolukorras on parimas makromajanduslikus situatsioonis arenevad riigid (eriti BRIC riigid), kelle elanikkond on noor ja tootmise produktiivsus pidevas kasvutempos. Euroopa Liit jääb aga efektiivsuselt tugevalt maha nii ammustele … Jätka lugemist

Hinnakujundus eksportturgudel

Järgnevad postituses räägiksin pikemalt välisturgude hinnakujunduse teemal. See võib tunduda küll lihtsa ja loogilise teemana, kuid usun, et paljud ettevõtted alahindavad eksportmüügiga seonduvaid kulusid ja kasutavad samu strateegiaid nagu siseturul. Rääkides välisturgudel kasutatavatest hinnasatrateegiates peaksid kõik eksportijaid täpselt kindlaks määrama, et millistel tingimustel antud hind (või terve hinnakiri) kehtib. Antud juhul viitan just Incoterms lühenditele, … Jätka lugemist

Tootlikuse parandamise võimalused

Viimasel ajal on meediast tihti käinud läbi väited, et Eestis on viimastel aastatel palgad võrreldes ettevõtete tootlikusega liialt kasvanud. Selle tulemusel on kulud tööjõule tunduvalt suurenenud ja ettevõtted pole seega konkurentsivõimelised Euroopa turgudel. Kuidas saaks seda aga vältida või olukorda parandada? Esiteks peaksime selgelt saama aru, mida tähendab ettevõtete tootlikus. Kas see tähendab, et palga … Jätka lugemist

Kuidas luua head brändi internetis?

Esmalt peaksime määratlema, et kuidas defineerida head ja väärtuslikku brändi, mis aitab meil suurendada müüdud toodete kasumlikkust, pikaajalist tulu ja suurendada ettevõtte väärtust. Sarlez-Morning ja Strannegard (2004) pakkusid selleks välja nn. brand equity mõiste, mis hõlmab brändi väärtusi, milleks on: 1. brändi äratuntavus; 2. brändi lojaalsus; 3. brändi tunnetuslik kvaliteet; ja 4. brändi assosatsioon, ehk … Jätka lugemist

Alustuseks

Võtaksin esimese postiga kokku teemad, millele püüan antud blogi raames keskenduda. Teen seda võimalikult kompaktselt ja konkreetselt! 1. Kajastada uudiseid rahvusvahelistest sündmustest, mis võiksid mõjutada eesti ettevõtete rahvusvahelist turundustegevust. Kuna kõikide sündmuste kajastamine oleks liialt ajakulukas, siis keskendun peamiselt EL´i tähtsaimatele sündmustele. 2. Anda praktilisi näpunäiteid rahvusvahelise turundustegevuse planeerimisest ja finantseerimisvõimalustest. Seejuures kirjeldan analüüsimeetodeid nii … Jätka lugemist