//
archives

Bränd & bränding

This category contains 11 posts

Suurim viga turundamisel – kliendiprofiil

Milline on suurim viga, mida ettevõtted turundamise seisukohast teevad? Loomulikult on “vigu” palju ja alati võib võib ju vaielda, mis on õige ja vale – peamine, et turunduse kõik detailid oleksid ühtselt komplekteeritud terviklikuks kontseptsiooniks. Kust aga alustada? Mille põhjal kontseptsioon valida ja millised on detailid, millele rõhku peaksime panema? Vastates nendele küsimustele,  jõuame ka … Jätka lugemist

Segmenteerimine – efektiivse turunduse võtmesõna

Jätkusuutliku ärilise projekti tagab kriitiline nõudluse kogus, mis katab ettevõtja kulud teatud väärtuse loomeks. See tähendab inimeste olemasolu, kes soovivad ja on võimelised sinu loodud väärtust tarbima teatud õiglase hinna juures. Arvamusi, mis on õiglane väärtus/hind, sobiv toode, brändi maine ja võimalus väärtust tarbida on aga unikaalne igal indiviidil, kes võib osutuda sinu parimaks kliendiks. … Jätka lugemist

Reklaamikanali valik: Välireklaam

Lõpuks olen spurtinud üle trükimeedia reklaamikanalid, tutvustades nende tugevusi ja nõrkusi. Edasi liiguksin ehk mõnevõrra huvitama kanalini, mis pole küll uudne, kuid võib olla tunduvalt tehnoloogilisem ja vaatajale atraktiivsem. Enne teemasse süübimist märgin ära, et vaatluse all on nii suured postrid tänavatel, minipostrid bussipeatustes kui ka välitelerid, mis, tõsi küll, pole Eesti tingimustes (veel) väga … Jätka lugemist

Reklaamikanali valik: Otsepostitus

Jätkan reklaamikanali valiku teemal, keskendudes seekord otsepostitusele. Kes veel ei tea, millega tegemist, siis  lühidalt on see “rämps”, mis Teie postkasti iga hommik kukub. Nimetades seda rämpsuks, ei püüa ma aga viidata otsepostituse ebaefektiivsusele, vaid pigem mainele Lääne ühiskonnas. Nagu tavaks juba saanud, kirjeldan jällegi reklaamikanali nõrku ja tugevaid külgi ning lõpuks hindan (subjektiivselt!) selle … Jätka lugemist

Reklaamikanali valik: ajakirjad

Jätkates üleeelmises postituses lubatuga, tooksin välja ajakirja kui reklamaikanali puudused, tugevused ning arutleksin, kuna neid kasutada võiks/tuleks. Ajakirjade tugevused ja nõrkused Nõrkused Ajakirjad pole väga laialt levinud. Võrreldes ajalehtedega on ajakirjade loetavus tunduvalt väiksem, mille tõttu on piiratud suure (kliendi) massini jõudmine. Ajakirjareklaam on mõõdukalt kallis. Kuigi ajakirju on väga erinevaid, on nende hind üldjuhul … Jätka lugemist

Reklaami ülesehitus

Tihti võib jääda mulje, et reklaam (trüki, tele jne.) on suhteliselt kaootiline objekt või projekt, mille eesmärgiks on lahutada kliendi meelt ja informeerida toote olemasolust. Loomulikult on see andestatav kliendi perspektiivist, kes pole turundusega ametialaselt seotud. Kahju on aga vaadata ettevõtteid, kes pole siiani veel mõistnud, et reklaamid põinevad teatud metoodikal, mis pole juhuslik nagu … Jätka lugemist

Mõtteainet…

Võimalik, et oled seda pilti juba kohanud (kas praktikas või teoorias), kuid kas oled ka midagi teinud, mis olukorda parandaks? Piisavalt mõtteainet kõigile..

Neli sammu lojaalsusprogrammini

Iga ettevõtte jaoks, vaatamata selle suurusele, on esmatähtis ülesanne uute kliendisuhete loomine ja hoidmine. Elementaarne! Aga kas teadsid, et osa  kliendibaasist võib tegelikult toota pidevat kahjumit, süües ära osa sinu sissetulekust? Selleks, et olukorda vältida, tuleb arendada pikaajalisi suhteid ning väärtustada püsikliente. Käesolevad nõuanded lojaalsusprogrammide loomiseks püsiklientidele on võetud kokku Entrepreneur.com artiklist “Four Steps to … Jätka lugemist

Kliendisuhete juhtimise põhitõed

Kliendisuhete juhtimist on kirjeldatud kui eesmärki pakkuda kliendile suurepärast kogemust – seda, mis kindlustaks, et kliendil jääb hea tunne ja et ta ikka ja jälle tagasi tahaks tulla (TNS Emor). Muidugi mõjutab kliendisuheteid väga paljud tegurid alustades tootmise kiirusest ja lõpetades järelteenindusega, aga sellele ma hetkel ei peatuks. Räägiksin parem põhitõdedest, kuidas kliendisuhted mõjutavad ettevõtte … Jätka lugemist