//
archives

Turunduse mõõtmine (marketing metrics)

This category contains 12 posts

Katse-eksituse meetod turunduses

Kas turunduses on võimalik olla ekspert? Vahel tundub, et üliõpilane või turundusassistent, kes on läbi lugenud 5 turundusalast raamatut, peab end eksperdiks ja annab teistele nõu. Muidugi on kasulik olla enesekindel, kuid arvan, et eksperdiks ei saa kunagi läbi raamatute ja ilusate reklaamide disainimise. See nõuab väga palju AEGA ja EKSIMUSI! Siinkohal pean tõdema, et ka … Jätka lugemist

Turunduse resultaadi karm reaalsus

Kas oled kunagi mõelnud, kui palju on tegelikult turundusest abi? Copernicus Marketing Consulting’i pikaajalise kogemuse hinnangul on tulemused kergelt öeldes jahmatama panevad. Kõigest 14% ettevõtetest suudab reklaamidega tekitada 5-10% ROI’d ja suur osa DTC (directly-to-customer) kampaaniaid on sootuks negatiivne tulemusega. “Staare”, keda meile pidevalt eeskujuks tuuakse, on üldkogumist aga ca. 2%. Kas võime väita, et … Jätka lugemist

Kuidas finantsjuht turundust teeks (by A. Mardisoo & O. Kadak)

Leidsin juhuslikult huvitava turundusteemalise ettekande. Soovitan soojalt! Kuidas finantsjuht turundust teeks

Mis teeb sotsiaalmeedia keeruliseks?

Inc.com püstitas eelmisel nädalal oma FB lehel küsimuse, mida peavad turundajad sotiaalmeedi juures kõige keerulisemaks. Vastajaid oli minu hinnangul piisavalt palju, et saada mingit kokkuvõtvat pilti, mis selles valdkonnas hetkel toimub.  Peab ka mainima, et jagasin erinevad vastuse variandid laias laastus kaheksaks. Tulemus oli järgmine:                     … Jätka lugemist

Mida teada turunduse ROI’st?

Lisaks eelnevalt lisatud turunduse ROI teemalistele postitustele otsustasin lisada ühe nn. välkpostituse, kus tooksin lühidalt välja asjaolud, millega peaks ROI mõõtmisel arvestama. Alapunktid on järgmised: Tootegrupi eritamine. Turunduse ROI’d tuleb mõõta iga toote või tootegrupis eraldi, et teada, kuidas ettevõtte kogutulusus on tekkinud. Riskiga kohandamine. Projektid on erinevad ja sellest tulenevalt on erinevad ka tulususe … Jätka lugemist

Turunduskampaania maksumus: kuidas seada turundusprojektile limiiite?

Kui oled lugenud minu eelmiseid postitusi, siis oled kindlasti aru saanud, et ühtegi turundusinvesteeringut (reklaami, promoüritusi jne) ei või käsitleda vaid kuluna, mis ei tooda kasumit. Selles valguses liigun edasi ka järgmise teemani, kus tutvustan ühte võimalust, kuidas seada turundusinvesteeringu limiiti projektile ehk kui palju peaks ühele reklaamikampaaniale kulutama. Turunduseelarve planeerimise näide Esiteks, nagu korralik … Jätka lugemist

Turundusmõõdikute mõju kogukasumile

Mis sellega peale hakata? Mulle tundub, et tegemist on huvitava turunduse benchmarkingu mõõtmise võimalusega. Ehk teisisõnu, sea endale eesmärk turunduse ROI’ile ja püüa mõjutada selle alamharusid, et eesmärgini jõuda. Kas tundub reaalne?

Kliendisuhete juhtimise põhitõed

Kliendisuhete juhtimist on kirjeldatud kui eesmärki pakkuda kliendile suurepärast kogemust – seda, mis kindlustaks, et kliendil jääb hea tunne ja et ta ikka ja jälle tagasi tahaks tulla (TNS Emor). Muidugi mõjutab kliendisuheteid väga paljud tegurid alustades tootmise kiirusest ja lõpetades järelteenindusega, aga sellele ma hetkel ei peatuks. Räägiksin parem põhitõdedest, kuidas kliendisuhted mõjutavad ettevõtte … Jätka lugemist

Turundusinvesteeringu ettevõttesisene müük

Selleks, et turundujuht suudaks edukalt müüa maha idee turundusinvesteeringuks nii finants kui ka ärijuhile, on eelenvalt vaja tõestada projekti kasumlikkust ettevõttele. Kudias seda teha? 1. Hindamaks conversation rate’i ehk kui palju potensiaalsetest klientidest võiks muutuda päris kliendiks ja sooritada ostu, soovitan kasutada turu testimist. See tähendab, et planeerides suuremamahulist turundusinvesteeringut võiks eelnevalt katsetada kampaania mõju … Jätka lugemist