//
Vajad abi turundamisel?

VÕTA JULGELT ÜHENDUST!

Aitan:

1. Turundusstrateegia loomisel

 • Milline on sinu kliendiprofiil?
 • Millise kanali kaudu nendeni jõuda?
 • Millise sõnumiga nende poole pöörduda?
 • Kuidas korraldada distributsioon?
 • Ja millise strateegiaga lüüa konkurente? jne jne.)

2. Uutele turgudele sisenemisel

 • Milliste kriteeriumite alusel valida välisturgu?
 • Otsid esindajat eksporditavas riigis?
 • Kuidas kindlaks määrata, kas turg on sobiv sisenemiseks?
 • Kas siseneda mitmele turule korraga?
 • Kuidas adopteerida brändi, toodet ja turundust konkreetsele turule? jne.

3. Turu- ja turundusuuringute läbiviimisel

 • Kuidas viia läbi “kirjutuslaua uuring”?
 • Kust koguda primaarne info tööstuse olukorrast välisriigis?
 • Kuidas läheneda potentsiaalsetele klientidele?
 • Milliste meetoditega hinnata turu suurust?
 • Kuidas panna paika turunduseelarve?
 • Kuidas muuta turundustegevus efektiivseks?

4. EAS-i toetuste taotlemisel

 • Kust alustada ekspordiplaani koostamist?
 • Mida EAS sellelt ootab?
 • Kas ja kui palju lisada konfidentsiaalset informatsiooni?
 • Kui suur on toetatav summa?
 • Ja millised on abikõlblikud kulud?

5. Müügitegevuse koorineerimisel

 • Vajad müügiesindajat?
 • Kuidas korraldada transport?
 • Kellele oma toodet pakkuda?
 • Kas kasutada maantee, meretee või lennutransporti?
 • Milliseid dokumente selleks vaja läheb?
 • Kuidas finantseerida müüki, et mitte sattuda likviidsusprobleemidesse? jne.

VÕTA JULGELT ÜHENDUST!

Lühidalt autorist

Olen töötanud väga erinevates organisatsioonides alustades finants ja turu-uuringutega ning lõpetades ülikooli ja B2B ekspordiga. Seejuures olen püüdnud kombineerida töö akadeemiliste õpingutega Tartu, Essexi ja Vilniuse Ülikoolides ettevõtluse erialadel.

Advertisements

Kommenteerimine on suletud.

%d bloggers like this: